Genel Cerrahi Kliniği

Genel Cerrahi'nin bir ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Açık ve kapalı (laparoskopik) her türlü ameliyatlar yapılmaktadır.

- Meme hastalıkları, meme kistleri, meme kanseri ameliyatları
- Tiroid bezi ameliyatları (guatr, tiroidi nodülü)
- Paratiroid bezi hastalıkları
- Böbreküstü bezi hastalıkları
- Karaciğer ve Safra Kesesi hastalıkları
- Pankreas hastalıkları, pankreas kanseri
- Mide, ince-kalın bağırsak hastalıkları ve anal bölge hastalıkları (hemoroid, anal fistül, anal fissür) tanı ve tedavileri
- Mide kanseri, rektum ve kolon kanserlerinin tanı tedavi ve cerrahisi
- Açık ve kapalı fıtık ameliyatları

ÜST