Hasta Hakları

1- Hastanede verilecek hizmetlerden dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, yaş, sosyal statü ve ekonomik durum gözetilmeksizin adil olarak yararlanma

2- Hastanede verilen hizmetler ve olanaklar yetersiz kaldığında kurum dışı bakım ve hizmetler konusunda bilgilendirilme ve yardım alma

3- Sağlık durumunuzla ilgili teşhis ve tedavi işlemleri hakkında eksiksiz bilgilendirilme ve tıbbi kararlara katılma; istemediğiniz takdirde tıbbi durumunuzla ilgili bilgilendirilmeyi reddetme

4- Kurumsal düzenlemelere uygun olmak koşuluyla hekiminizi ve hizmet sunacak personeli seçme ve değiştirme

5- Önerilen, planlanan ya da yürütülen tedaviyi kabul etme, reddetme veya kesme

6- Bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarında bilgilendirilme, araştırmaya katılmayı kabul ya da reddetme ve kimlik bilgilerinizin gizliliğinin korunmasını isteme

7- Kişisel değerlerinize ve inançlarınıza saygılı bir bakım hizmeti alma

8- Her tür tedavi, bakım ve konsültasyon sürecinde mahremiyetinizin korunmasını ve saygı gösterilmesini isteme

9- Kişisel dosya, elektronik kayıt ve sağlık harcamalarınıza ilişkin bilgilerin kaybolma ve kötüye kullanıma karşı korunmasını, onayınız olmadan üçüncü şahıslara açıklanmamasını isteme

10- Onayınız alınmadan, mahremiyetiniz ve kişilik haklarınızı korumak koşuluyla bilgi verilebilecek durumlar şunlardır:

    1. İstendiği takdirde bakım ve tedavi masrafını karşılayan kurumlar
    2. Bildirimi zorunlu hastalıklarda İl Sağlık Müdürlüğü
    3. Adli ve idari soruşturma konusu olaylarda yasaların belirlediği kişi ve kurumlar

11- Yaşamın son döneminde insan onuruna uygun bir bakım hizmeti alma

12- Haklarınızın ihlali halinde yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili mercilere başvuru ve şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

ÜST