E-Randevu Aydınlatma Metni

Bu metin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ve diğer tüm ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Kişisel Verilerinizin Korunması politikalarımız hakkında size detaylı bilgi verilmesi amacıyla veri sorumlusu sıfatını haiz “Özel Batı Hastanesi (“Hastane”)” tarafından hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

E-Randevu alanında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz (Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-Posta Adresi ve Randevu alınan Doktor, Tarih ve Saat Bilginiz) KVKK 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak KVKK 5. maddesinde belirtilen; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki  sebeplerine dayanarak; otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenebilmektedir.

 

E-Randevu Sistemimiz üzerinden bizlerle paylaştığınız yukarıda sayılı kişisel verileriniz; randevu talebinizin eksiksiz ve doğru şekilde oluşturulması, sağlık hizmetinin sunulabilmesi için gerekli bilgilendirilmelerin tarafınıza yapılması amaçlarıyla işlenmekte ve kaydedilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep edilmesi halinde ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılabilecektir.

 

Haklarınız

İlgili kişi olarak, veri sorumlusu hastanemize Kanun 11. Maddesinde sayılan kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Talepleriniz ile ilgili başvurunuzu, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”  hükümlerine göre yazılı olarak Diclekent Mah. Kayapınar Cad. No:80 Kayapınar/Diyarbakır adresinden veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresi üzerinden info@batihastanesi.com e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi - Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri sorumlusu Unvan: Özel Batı Hastanesi

Mersis No: 0608038534100019

E-posta adresi: info@batihastanesi.com

Fiziki Posta adresi: Diclekent Mah. Kayapınar Cad. No:80 Kayapınar/Diyarbakır

ÜST