Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamız

Uluslararası kalite standrtları klavuzluğunda hastalarımızın sağlıklarını korumada, hastalıklarının tanı ve tedavisinde güvenilir bir yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz.

Misyonumuz

Hastalarımıza sağlıklarını korumada, hastalıklarının tanı ve tedavisinde güvenilir bir yol arkadaşı olmak ve bu yolda uluslararası kalite standartlarını kılavuz edinmek...

Vizyonumuz 

Hasta memnuniyeti ve güvenilirlik

Değerlerimiz

 • Kaliteli hizmet
 • Güvenli uygulamalar
 • Ekip çalışması
 • Hasta bağlılığı, aile hastanesi modeli

Kalite Politikamız

Ulusal ve Uluslararası standartları esas alarak; bu doğrultudaki yönetsel destekle, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kalitede hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • Pro-aktif iş güvenliği yaklaşımının benimsenmesi,
 • Faaliyetlerimizin tehlike ve risklerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi,
 • Organizasyon kültüründe güvenli ve sağlıklı davranışların desteklenmesi,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken eğitim ve bilginin sunulması,
 • İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması,
 • Çalışanlar, stajyerler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve hastalar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması,
 • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Çevre Politikası

 • Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,
 • Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
 • Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
 • Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi,
 • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.
ÜST