Uzm. Dr. Baran Oğuz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Eğitimi:

 • 1998-2004 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2012-2016 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)

Deneyimi:

 • 2012-2016 Fırat Üniversitesi Hastanesi (Çocuk Sağlığı VE Hastalıkları A.B.D)
 • 2016-2019 Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekim.
 • 2019 Özel Batı Hastanesi

Katıldığı Eğitim Ve Kurslar

Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında 30’un üzerinde bilimsel kongre katılımı kurslar

 • a) 27. Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKD-27 Nöromonitorizasyon AEEG kursu 3-7 Nisan 2019. (Antalya)
 • b) 62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Yenidoğan Güncel Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Kursu Antalya 14-18 Kasım 2018
 • c) 26.Ulusal neonatoloji kongresi UNEKD-26 Noninvaziv Solunum Desteği (NİV) Kursu 14-18 Nisan 2018 K.K.T.C
 • d) Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası (2392-65682) 18-20 Aralık 2018
 • e) 60.Türkiye Milli Pediatri Kongresi Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu Antalya 2016
 • f) İnönü Üniversitesi 12. Pediatri Okulu Çocuk Enfeksiyon Okulu, Malatya Nisan 2016
 • g) Europan Young Paediatricians Association Yenidoğan Kursu İstanbul 2015
 • h) İnönü Üniversitesi Pediatrik Nöroloji Sınıfı Malatya- Nisan 2015
 • i) Çocuk Acil VE Yoğun Bakım Derneği Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu Elazığ 2015
 • j) İnönü Üniversitesi Çocuk Sağlığı VE Hastalıkları XI. Pediatri Okulu Ergen Sınıfı Kursu Malatya Ekim 2015
 • k) Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Kursu Antalya Ekim 2013
 • l) Çocuk Yoğun Bakım Kursu 1-2-3 Diyarbakır 2012
 • m) Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Panelleri -1 Genel Pediatri –Travma,

2-Hepatoloji- Endokrinoloji Dolaşım- Solunum, 3 -Gastroenteroloji- Endokronoloji- Genel Pediatri 2004

Kitap/Bölüm Yazarlığı

 • Semptomdan tanıya PEDİATRİ kitabı bölüm editörlüğü Stephen Ludwing/ Samir S. Shah
 • PEDİATRİST el kitabı 2016 1-2. Baskı
 • PEDİATRİK dermatoloji kitabı
 • Çocuk ve ergenlerde endokrin aciller kitabı

Üye Olduğu Dernekler

 • Milli Pediatri Derneği (Dernetim Kurulu başkanlığı)
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Pediatri Derneği (Yönetim Kurulu üyeliği-sekreter)

Bildiği Diller:

 • İngilizce