Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

Değerli Hastamız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Veri Sorumlusu olarak Diyarbakır Batı Hastanesi (unvan) ; çağrı merkezini arayanların paylaşmış olduğu

 • Kimlik Bilgileri (ad-soyad)
  • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  • Aramanın teyidi
  • Arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  • Randevu oluşturulması
  • Hizmet kalitemizin artırılması
  • Hastanemizin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
 • İletişim Bilgisi (telefon numarası)
  • Aramanın teyidi
  • Randevu oluşturulması
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
 • Randevu Bilgisi (Randevu saati, ilgili departman, randevu talebinize ilişkin bilgiler)
  • Randevu oluşturulması
 • Adres Bilgisi
  • Ambulans Hizmetinin sunulması
 • Öneri ve Şikayetler
  • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi
  • Hizmet kalitemizin artırılması
 • Telefon Görüşmesi Ses Kaydı
  • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  • Aramanın teyidi
  • Arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  • Randevu oluşturulması
  • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi
  • Hizmet kalitemizin artırılması
  • Hastanemizin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

Amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Bu kişisel veriler gerektiğinde veri sorumlusunun ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülükleri ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kanunlarda açıkça öngörülmesi (3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Hasta Hakları Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat) ve Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında sayılan haklarına sahiptir. “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Hastanemizin Diclekent Mah. Kayapınar Cad. No:80 Kayapınar/Diyarbakır adresine  adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresi üzerinden info@batihastanesi.com e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi - Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri sorumlusu Unvan: Özel Batı Hastanesi

Mersis no: 0608038534100019

E-posta adresi: info@batihastanesi.com

Fiziki Posta adresi: Diclekent Mah. Kayapınar Cad. No:80 Kayapınar/Diyarbakır

ÜST